Îndrumarea comunității

Toți pot face ceva pentru a schimba propria lor viață și procesul dat este mai eficient și durabil, dacă potențialii schimbători din orice comunitate sunt fortificați și abilitați pentru a fi capabili să identifice utilizând “cultura co-urilor” – cooperare, co-creare, conducerea comunității, colaborarea businessului și îngrijirea de elemente comune. Abordarea dată este numită îndrumarea comunității. Prin intermediul SARD LEADER/DLCC, intervențiile de îndrumare a comunității au fost utilizate pentru a avânta spiritul schimbării în comunitățile locale - țintă și pentru a încuraja acele comunități de a fi active în implementarea programelor de dezvoltare curente și celor pe viitor.

Ce reprezintă îndrumarea comunității și de ce este importantă?

Impulsul de a contribui la ‘binele comun’ sau de a dezvolta capitalul social s-a pierdut în multe comunități locale din întreaga lume din cauza diverselor motive de ordin istoric, economic și social. Îndrumarea comunității este un instrument de dezvoltare care contracarează dinamica dată prin încurajarea comunităților și membrilor acestora de a-și valorifica potențialul deplin și de a edifica capitalul social prin conlucrare în comun. Este recunoscut faptul că fără comunități locale active, pierdem energia, cunoștințele și ideile celor care sunt abordați de programele de dezvoltare, inducând riscul de a produce soluții nefezabile cu care persoanele nu pot să se identifice. Acest fapt ar putea duce la lipsa de comunicare potrivită în domeniul dezvoltării și ar putea cauza izolare în continuare, în loc de incluziune și suport.

Îndrumarea comunității implică o viziune holistică asupra societății și încearcă să balanseze forțele economice, de mediu și cele culturale care o configurează. Îndrumarea se bazează pe o abordare de jos în sus. Fiecare intervenție și fiecare proiect axat pe o anumită comunitate se bazează pe o înțelegere profundă a necesităților și aspirațiilor comunității date. Serviciile publice de bază deseori neglijează faptul că comunitățile marginalizate sau izolate au necesități mai complexe și diverse experiențe în comparație cu alte comunități. În acest context, îndrumarea comunității trebuie să fie integrată cu facilitarea instituțională.

Cea mai răspândită înțelegere și practică a 'îndrumării' ca un instrument pentru crearea schimbării este în strânsă corelare cu sportul. Îndrumarea pentru abilitarea comunității și producerea schimbării sociale de obicei a fost abordată prin intermediul inițiativelor sportive — în baseball, fotbal, crichet sau chiar dansuri. Acest fapt este veridic atât în țările din vest (cu nivel avansat de industrializare), cât și în țările în curs de dezvoltare.

În ultimele decenii, 'îndrumarea' a fost utilizată ca un instrument pentru dezvoltarea afacerilor, încrederii, capitalului social, coeziunii și cooperării, cât și pentru a susține inovațiile și schimbările sociale.

În cadrul diverselor inițiative PNUD din 2003, inclusiv în cadrul programului SARD, metoda îndrumării comunității întru avântarea spiritului de schimbare pentru ca dezvoltarea locală să devină inclusivă și durabilă a fost utilizată în câteva modalități unice.

 • Antrenorii comunității vin în comunități fără a fi invitați și așteptați. Sunt profesioniști în domeniul dezvoltării, care de obicei sunt selectați din rândul actorilor locali sau sunt familiarizați cu provocările dezvoltării locale, dar la sigur vin din exteriorul comunităților date.
 • Dânșii încep îndrumarea într-un mediu mai cu seamă pasiv, în care există un nivel redus de activitate comunitară sau încredere în capacitatea de a schimba lucrurile sau abilitatea de a-și imagina această schimbare.
 • Antrenorii muncesc pentru a abilita comunitatea să se auto-organizeze și să se reorganizeze, și stimulează noi parteneriate între actorii dezvoltării locale. Antrenorii nu sunt clienții liderilor curenți comunitari sau a grupurilor stabilite. Mai degrabă, drept rezultat al muncii lor, un grup abilitat de schimbători apare în comunitatea care original era pasivă.
 • Un fapt important este că impulsul pentru schimbare nu este legat de resursele financiare care să fie disponibile rapid. Antrenorul comunității ajută comunitățile locale să recunoască faptul că finanțarea pentru dezvoltare nu este unicul lucru de care au nevoie, ci și de identificarea resurselor de dezvoltare locală neutilizate și de persoane care să învețe cum să schimbe lucrurile.
 • Primele luni de îndrumare a comunității necesită resurse financiare foarte limitate și nu țin de îmbunătățirile de infrastructură per se. Natura metodei date trebuie să fie luată în considerație atunci când sunt planificate bugetele programului.
 • Prima perioadă ține de mobilizarea comunității locale, crearea primului ciclu de schimbători locali, care să activeze în continuare în direcția mobilizării comunității, clarificând și convenind asupra necesităților comunității, precum și de învățarea comunității de a se reprezenta.
 • La un moment crucial, acest grup de acești schimbători abilitați devine un grup local inițiator – un 'grup de acțiune locală' (GAL) – și este capabil să înceapă planificarea, pregătirea proiectelor și strategiei, precum și a procesului de dezvoltare pe termen mai lung. Schimbarea a fost concepută.

 

EN | RO | RU

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

Îndrumarea comunității

Toți pot face ceva pentru a schimba propria lor viață și procesul dat este mai eficient și durabil, dacă potențialii schimbători din orice comunitate sunt fortificați și abilitați pentru a fi capabili să identifice utilizând “cultura co-urilor” – cooperare, co-creare, conducerea comunității, colaborarea businessului și îngrijirea de elemente comune. Abordarea dată este numită îndrumarea comunității. Prin intermediul SARD LEADER/DLCC, intervențiile de îndrumare a comunității au fost utilizate pentru a avânta spiritul schimbării în comunitățile locale - țintă și pentru a încuraja acele comunități de a fi active în implementarea programelor de dezvoltare curente și celor pe viitor.

Ce reprezintă îndrumarea comunității și de ce este importantă?

Impulsul de a contribui la ‘binele comun’ sau de a dezvolta capitalul social s-a pierdut în multe comunități locale din întreaga lume din cauza diverselor motive de ordin istoric, economic și social. Îndrumarea comunității este un instrument de dezvoltare care contracarează dinamica dată prin încurajarea comunităților și membrilor acestora de a-și valorifica potențialul deplin și de a edifica capitalul social prin conlucrare în comun. Este recunoscut faptul că fără comunități locale active, pierdem energia, cunoștințele și ideile celor care sunt abordați de programele de dezvoltare, inducând riscul de a produce soluții nefezabile cu care persoanele nu pot să se identifice. Acest fapt ar putea duce la lipsa de comunicare potrivită în domeniul dezvoltării și ar putea cauza izolare în continuare, în loc de incluziune și suport.

Îndrumarea comunității implică o viziune holistică asupra societății și încearcă să balanseze forțele economice, de mediu și cele culturale care o configurează. Îndrumarea se bazează pe o abordare de jos în sus. Fiecare intervenție și fiecare proiect axat pe o anumită comunitate se bazează pe o înțelegere profundă a necesităților și aspirațiilor comunității date. Serviciile publice de bază deseori neglijează faptul că comunitățile marginalizate sau izolate au necesități mai complexe și diverse experiențe în comparație cu alte comunități. În acest context, îndrumarea comunității trebuie să fie integrată cu facilitarea instituțională.

Cea mai răspândită înțelegere și practică a 'îndrumării' ca un instrument pentru crearea schimbării este în strânsă corelare cu sportul. Îndrumarea pentru abilitarea comunității și producerea schimbării sociale de obicei a fost abordată prin intermediul inițiativelor sportive — în baseball, fotbal, crichet sau chiar dansuri. Acest fapt este veridic atât în țările din vest (cu nivel avansat de industrializare), cât și în țările în curs de dezvoltare.

În ultimele decenii, 'îndrumarea' a fost utilizată ca un instrument pentru dezvoltarea afacerilor, încrederii, capitalului social, coeziunii și cooperării, cât și pentru a susține inovațiile și schimbările sociale.

În cadrul diverselor inițiative PNUD din 2003, inclusiv în cadrul programului SARD, metoda îndrumării comunității întru avântarea spiritului de schimbare pentru ca dezvoltarea locală să devină inclusivă și durabilă a fost utilizată în câteva modalități unice.

 • Antrenorii comunității vin în comunități fără a fi invitați și așteptați. Sunt profesioniști în domeniul dezvoltării, care de obicei sunt selectați din rândul actorilor locali sau sunt familiarizați cu provocările dezvoltării locale, dar la sigur vin din exteriorul comunităților date.
 • Dânșii încep îndrumarea într-un mediu mai cu seamă pasiv, în care există un nivel redus de activitate comunitară sau încredere în capacitatea de a schimba lucrurile sau abilitatea de a-și imagina această schimbare.
 • Antrenorii muncesc pentru a abilita comunitatea să se auto-organizeze și să se reorganizeze, și stimulează noi parteneriate între actorii dezvoltării locale. Antrenorii nu sunt clienții liderilor curenți comunitari sau a grupurilor stabilite. Mai degrabă, drept rezultat al muncii lor, un grup abilitat de schimbători apare în comunitatea care original era pasivă.
 • Un fapt important este că impulsul pentru schimbare nu este legat de resursele financiare care să fie disponibile rapid. Antrenorul comunității ajută comunitățile locale să recunoască faptul că finanțarea pentru dezvoltare nu este unicul lucru de care au nevoie, ci și de identificarea resurselor de dezvoltare locală neutilizate și de persoane care să învețe cum să schimbe lucrurile.
 • Primele luni de îndrumare a comunității necesită resurse financiare foarte limitate și nu țin de îmbunătățirile de infrastructură per se. Natura metodei date trebuie să fie luată în considerație atunci când sunt planificate bugetele programului.
 • Prima perioadă ține de mobilizarea comunității locale, crearea primului ciclu de schimbători locali, care să activeze în continuare în direcția mobilizării comunității, clarificând și convenind asupra necesităților comunității, precum și de învățarea comunității de a se reprezenta.
 • La un moment crucial, acest grup de acești schimbători abilitați devine un grup local inițiator – un 'grup de acțiune locală' (GAL) – și este capabil să înceapă planificarea, pregătirea proiectelor și strategiei, precum și a procesului de dezvoltare pe termen mai lung. Schimbarea a fost concepută.

 

Browse our site: