LAG ECO Bugeac

 

În cadrul acestui GAL colaborează localităţile Avdarma, Chiriet-Lunga, Joltai, Beșghioz, Tvardița și Valea Perjei, situate în zona geografică cunoscută sub denumirea de stepa Bugeacului (22.369 de locuitori). Toate localităţile de pe teritoriul GAL-ului au o tradiţie multiculturală și multietnică puternică. Fiecare sat are câte un muzeu și meșteri populari care reprezintă diferite culturi: bulgară, moldovenească și găgăuză. Avdarma este centrul istoric și ecologic al stepei Bugeacului, faimoasă pentru natura ce o înconjoară, pentru izvoarele vechi de stepă și pentru diferite activităţi și iniţiative, inclusiv cupa de parașutism, un club de robotică și un Centru Media local.

Tvardița este un orășel mic cu un potențial economic foarte bun, care poate fi folosit la dezvoltarea locală, inclusiv la dezvoltarea unei zone cu economie liberă.

Potenţialul său economic și istoric oferă o bază comună pentru cooperare teritorială. Misiunea strategică a GAL-ului ECO Bugeac este dezvoltarea socio-economică prin asigurarea unor condiţii de trai moderne, confortabile și sigure, promovând totodată și producția agricolă organică. Viziunea comună constă în dezvoltarea, prin legăturile dintre localitățile ECO Bugeac, a centrului turistic din sudul Moldovei în vederea promovării turismului sportiv și rural și concentrării asupra dezvoltării producţiei ecologice în fermele mici.

EN | RO | RU

 

Contacte!

Please fill the form to submit your stories, inquiries and expressions of interest.

Required

Required

Submitting Form...

Eerror.

Form received.

Required

LAG ECO Bugeac

 

În cadrul acestui GAL colaborează localităţile Avdarma, Chiriet-Lunga, Joltai, Beșghioz, Tvardița și Valea Perjei, situate în zona geografică cunoscută sub denumirea de stepa Bugeacului (22.369 de locuitori). Toate localităţile de pe teritoriul GAL-ului au o tradiţie multiculturală și multietnică puternică. Fiecare sat are câte un muzeu și meșteri populari care reprezintă diferite culturi: bulgară, moldovenească și găgăuză. Avdarma este centrul istoric și ecologic al stepei Bugeacului, faimoasă pentru natura ce o înconjoară, pentru izvoarele vechi de stepă și pentru diferite activităţi și iniţiative, inclusiv cupa de parașutism, un club de robotică și un Centru Media local.

Tvardița este un orășel mic cu un potențial economic foarte bun, care poate fi folosit la dezvoltarea locală, inclusiv la dezvoltarea unei zone cu economie liberă.

Potenţialul său economic și istoric oferă o bază comună pentru cooperare teritorială. Misiunea strategică a GAL-ului ECO Bugeac este dezvoltarea socio-economică prin asigurarea unor condiţii de trai moderne, confortabile și sigure, promovând totodată și producția agricolă organică. Viziunea comună constă în dezvoltarea, prin legăturile dintre localitățile ECO Bugeac, a centrului turistic din sudul Moldovei în vederea promovării turismului sportiv și rural și concentrării asupra dezvoltării producţiei ecologice în fermele mici.

Browse our site: